Nhằm phát huy tính sáng tạo của giáo viên trong việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) vào hoạt động giảng dạy, góp phần nâng cao hiệu quản đổi mới phương pháp giáo dục trong toàn ngành, Sở Giáo dục và Đạo tạo phối hợp cùng Microsoft Việt Nam triển khai Diễn đàn Giáo dục đổi mới sáng tạo trên nền tảng CNTT năm 2020 (Education Exchange – gọi tắt là E2 Việt Nam).

Đây là một Diễn đàn đã được đánh giá cao về chất lượng chuyên môn và tính lan tỏa không chỉ ở Việt Nam mà cả tại Diễn đàn quốc tế. Cùng với hoạt động của Cộng đồng Giáo viên sáng tạo Microsoft Việt Nam (hiện đã có hơn 5400 giáo viên sáng tạo, 112 Chuyên gia giáo dục sáng tạo được công nhận bởi Microsoft toàn cầu tại Việt Nam), với nhiều hoạt động bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, chia sẻ, giao lưu học tập từ đồng nghiệp…, E2 Việt Nam là một trong những hoạt động giáo dục do Microsoft triển khai nhằm mục đích:

- Thúc đẩy và phát huy tính đổi mới sáng tạo trong việc dạy và học trên nền tảng ứng dụng CNTT.

- Tăng cường nâng cao năng lực cho giáo viên, tạo ra cơ hội để các giáo viên công bố sản phẩm, chia sẻ kinh nghiệm nghề nghiệp trong ứng dụng CNTT của mình.

- Tạo cơ hội giao lưu, học hỏi, hợp tác giữa các nhà lãnh đạo giáo dục, lãnh đạo nhà trường, giáo viên, học sinh, phụ huynh, những công ty, nhà cung cấp giải pháp, sản phẩm trong lĩnh vực công nghệ, giáo dục và những người quan tâm tới giáo dục nói chung.

- Lựa chọn những giáo viên xuất sắc nhất tham gia Diễn dàn Giáo dục Toàn cầu của Microsoft.

Thông tin chi tiết về E2 Việt Nam 2020 đính kèm trong phần phụ lục 1 của công văn này, đồng thời được cập nhật tại website chính thức của Diễn đàn: http://msedu.edu.vn/.

Công văn chi tiết xem tại đây