Trên tinh thần các Thông báo và Quyết định v/v thành lập các Hội đồng thi nghề Phổ thông khóa ngày 04/10/2019 của Sở GDĐT.

1. Hội đồng thi nghề Nha Trang 2 (TT GDTX-HN Nha Trang), tổ chức thi 5 nghề của học sinh THPT là: Tin Học, Điện dân dụng, Điện Tử, Cắt May và Làm Hoa (mỗi môn thi 45 phút).

2. Lịch thi lý thuyết vào sáng ngày 04/10/2019 tại Hội đồng thi nghề Nha Trang 2 như sau:  

Ca thi

Giờ tập trung

Nghề

Từ phòng đến phòng

Nơi thi và để xe

Ca 1

6h20’

Tin Học

Từ P.01 đến P.15

TT GDTX-HN Nha Trang

104 Sinh Trung

Từ P.16 đến P.20

TT GDTX Tỉnh

03 Trần Hưng Đạo

Ca 2

7h45

Điện Dân Dụng

Từ P.01 đến P.09

TT GDTX-HN Nha Trang

104 Sinh Trung

Cắt May

Từ P.01 đến P.03

Ca 3

     9h

Tin Học

Từ P.21 đến P.35

TT GDTX-HN Nha Trang

104 Sinh Trung

Từ P.36 đến P.39 + P55

TT GDTX Tỉnh

03 Trần Hưng Đạo

Ca 4

10h15’

Điện Tử

Từ P.01 đến P.04

TT GDTX-HN Nha Trang

104 Sinh Trung

Làm Hoa

Từ P.01 đến P.05

3/  Lịch thi thực hành bắt đầu từ sáng ngày 05/10/2019  và các ngày tiếp theo sẽ thông báo tại Hội đồng thi.

Ghi chú: Từ ngày Thứ Ba (01/10/2019) đã niêm yết danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi, sơ đồ phòng thi tại Trung Tâm GDTX-HN Nha Trang (số 104 Sinh Trung) và Trung Tâm GDTX Tỉnh Khánh Hòa (số 03 Trần Hưng Đạo), học sinh có thể liên hệ để xem danh sách thí sinh, sơ đồ phòng thi...

Kính đề nghị BGH trường thông báo rộng rãi đến từng HS dự  thi nghề biết để dự thi đúng giờ.