Thực hiện Công văn số 877/UBND-KGVX ngày 02/02/2020 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Khánh Hoà về việc tạm thời cho học sinh nghỉ học để triển khai công tác phòng, chống dịch viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, Sở Giáo dục và Đào tạo thông báo đến các đơn vị như sau:

1. Các cơ sở giáo dục từ bậc mầm non đến trung học phổ thông tạm thời cho học sinh nghỉ học từ ngày 03/02/2020 cho đến khi có thông báo mới.

2. Trong thời gian học sinh nghỉ học, Thủ trưởng các đơn vị chủ động phối hợp chặt chẽ với các cơ quan y tế địa phương trong việc vệ sinh môi trường, phun thuốc khử khuẩn tại trường học; chỉ đạo cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia vệ sinh lớp học, đảm bảo khuôn viên nhà trường thông thoáng, sạch sẽ và tham dự đầy đủ các lớp tập huấn kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch bệnh do ngành y tế tổ chức.

3. Các trường xây dựng kế hoạch học bù cho học sinh để đảm bảo chương trình học.

4. Thủ trưởng các đơn vị thông báo cho phụ huynh học sinh thường xuyên cập nhật thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng, có biện pháp phòng, chống bệnh cho con em mình. Đề nghị các bậc phụ huynh phối hợp quản lý, chăm sóc học sinh trong thời gian nghỉ học.

Các học viên hệ văn hóa và học sinh học nghề PT nghỉ học từ ngày 03/02/2020 cho đến khi có thông báo mới theo Công văn của Sở

Đính kèm công văn số 162/SGDĐT-VP.