Trung tâm GDTX-HN Nha Trang triển khai Công văn số 53/SGDĐT-CTTT ngày 10/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án “đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”,

Trung tâm GDTX-HN Nha Trang triển khai Công văn số 53/SGDĐT-CTTT ngày 10/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án “đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”,

Thầy cô chủ nhiệm tuyên truyền Phòng chống xâm hại trẻ em; Thầy cô dạy nghề lồng ghép trong bài dạytư vấn pháp luật, phòng chống bạo lực gia đình...

File đính kèm: PCBLTREEM(CV 02-2019)