CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang gửi đến quý CĐV 02 văn bản mới: CV 333/BTG - V/v tuyên truyền Kết quả kỳ họp thứ 6, Quốc hội Khóa XIV và CV 439 V/v tuyên truyền Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng CSVN