CĐCS triển khai, tuyên truyền đến cán bộ, nhà giáo, người lao động và học sinh, học viên trong đơn vị biết và tham gia cuộc thi.

Nội dung cụ thể vui lòng xem file đính kèm:

1. Kế hoạch cuộc thi

2. Thể lệ cuộc thi