Căn cứ Công văn số 130/CĐN ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Công Đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa về việc phân bổ số lượng CĐV tham gia hiến máu tình nguyện năm 2018. Đợt hiến máu tình nguyện năm 2018 của CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang trực thuộc CĐN Giáo dục Khánh Hòa đã hoàn thành tốt chỉ tiêu đề ra: 100% (đạt 8/8).

CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang xin cảm ơn CĐN Giáo dục, BGH và BCH CĐCS Trường THPT Lý Tự Trọng - TP Nha đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất để hoạt động hiến máu sáng ngày 16/12/2018 diễn ra tốt đẹp, an toàn.

CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang cũng xin cảm ơn đến 8 CĐV đã nhiệt tình tham gia đợt hiến máu lần này với tình thần nhiệt huyết, vui khỏe, gồm:

1. Mai Trung Chính – hiến 350ml máu

2. Nguyễn Thị Giao Điểm – hiến 250ml máu

3. Phạm Thị Mỹ Hạnh – hiến 250ml máu

4. Lê Văn Minh Hoàng – hiến 250ml máu

5. Phan Thị Kim Phượng – hiến 250ml máu

6. Đoàn Thị Ngọc Linh – hiến 250ml máu

7. Phạm Lê Hữu Quang – hiến 250ml máu

8 .Võ Chí Tâm – hiến 250ml máu

Ngoài ra còn rất nhiều CĐV của CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang rất muốn tham gia nhưng vì chưa sắp xếp được thời gian nên chưa hiến máu tình nguyện được lần này.

Một số hình ảnh vui khỏe trong đợt hiến máu lần này: