CĐCS gửi tới quý CĐV 02 công văn của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam và Liên Đoàn Lao Động tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Chỉ thị 05/CT-TTg về phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi rút Coroba (nCoV) gây ra.

Vui lòng xem văn bản đính kèm:

Công văn só 62/TLĐ của Tổng Liên Đoàn Lao Động Việt Nam

Công văn só 29/LĐ của Liên Đoàn Lao Động tỉnh Khánh Hòa