Căn cứ Công văn số 122/CĐN ngày 02 tháng 10 năm 2019 của Công Đoàn ngành Giáo dục Khánh Hòa về việc phân bổ số lượng CĐV tham gia hiến máu tình nguyện năm 2019. Đợt hiến máu tình nguyện năm 2019 của CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang trực thuộc CĐN Giáo dục Khánh Hòa đã hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra: đạt 6/5.

CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang xin cảm ơn CĐN Giáo dục, BGH và BCH CĐCS Trường THPT Lý Tự Trọng - TP Nha đã tạo điều kiện về cơ sở vật chất để hoạt động hiến máu sáng ngày 03/11/2019 diễn ra tốt đẹp, an toàn.

CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang cũng xin cảm ơn đến 6 CĐV đã nhiệt tình tham gia đợt hiến máu lần này với tình thần nhiệt huyết, vui khỏe, gồm:

1. Mai Trung Chính

2. Nguyễn Thị Giao Điểm

3. Phạm Thị Mỹ Hạnh

4. Lê Văn Minh Hoàng

5. Đoàn Thị Ngọc Linh

6 .Lương Thị Hương

Ngoài ra còn rất nhiều CĐV của CĐCS Trung tâm GDTX-HN Nha Trang rất muốn tham gia nhưng vì chưa sắp xếp được thời gian nên chưa hiến máu tình nguyện được lần này.

Một số hình ảnh vui khỏe trong đợt hiến máu lần này: