Trung tâm GDTX-HN Nha Trang gửi đến quý thầy cô, nhân viên Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng của Đăng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

Trung tâm GDTX-HN Nha Trang gửi đến quý thầy cô, nhân viên Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng của Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.

Đảng bộ Sở GDĐT tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng:

- Thời gian: vào lúc 14h00 ngày 27/12/2018 tại Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh Khánh Hòa, số 05 Trần Hưng Đạo, Nha Trang.

- Đối tượng: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan, đơn vị.

- Tài liệu học tập các văn kiện Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII (dùng cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở) do Ban Tuyên giáo Trung ương biên soạn. Đảng ủy Sở GDĐT sẽ cung cấp cho các chi bộ.

Chi tiết công văn đính kèm: Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng