Sau nhiều năm đi vào hoạt động Trung tâm GDTX-HN Nha Trang đã thành công trên nhiều mặt, đạt nhiều thành tích đáng kể. Trong đó có sự phát triển lớn của số lượng Đoàn viên đang học tập và công tác tại Trung tâm. Đây thực sự là thế mạnh trong các hoạt động của Trung tâm.

Được sự đồng ý của Thành đoàn Nha trang, UBND phường Vạn Thạnh, sự quyết tâm của BGĐ Trung tâm, cùng với sự mong mỏi của các đồng chí đoàn viên trong Trung tâm, lúc 8h ngày 10 tháng 11 năm 2018, Trung tâm GDTX-HN Nha Trang long trọng tổ chức đại hội thành lập đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trung tâm GDTX-HN Nha Trang, đề ra phương hướng nhiệm vụ công tác trong nhiệm kỳ tới; đồng thời bầu ra một ban chấp hành có đủ phẩm chất, bản lĩnh chính trị và năng lực để lãnh đạo chi đoàn trong nhiệm kỳ tới.

Sau hơn 2 tiếng làm việc khẩn trương và nghiêm túc, Đại hội đã bầu ra được 9 thành viên trong Ban chấp hành Đoàn trung tâm GDTX-HN Nha Trang gồm:

TT

Họ   tên

Chức vụ

 
 

1

Chí

Tâm

thư

 

2

Hoàng Thị Hồng

Diễm

Phó thư

 

3

Văn Minh

Hoàng

Ủy viên

 

4

Nguyễn Hồng

Chi

Ủy viên

 

5

Trương Thị

Minh

Ủy viên

 

6

Hoàng Minh

Quốc

Ủy viên

 

7

Hoàng

Sơn

Ủy viên

 

8

Nguyễn Minh

Hiền

Ủy viên

 

9

Nguyễn Khưu Hải

Mẫn

Ủy viên

 

Một số hình ảnh Đại hội: