Trung tâm GDTX-HN Nha Trang gửi đến quý thầy cô và các em học viên Công văn số 49/SGDĐT-CTTT ngày 09/1/2019 V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Trung tâm GDTX-HN Nha Trang gửi đến quý thầy cô và các em học viên Công văn số 49/SGDĐT-CTTT ngày 09/1/2019 V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Đề nghị các GVCN lớp tuyên truyền cho HV; Nội dung này sẽ triển khai họp cơ quan tháng 02/2019.

FIle đính kèm: Công văn số 49/SGDĐT-CTTT ngày 09/1/2019 V/v thực hiện Chỉ thị số 01/CT-CTUBND về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.