TT

Họ   tên

Chức vụ

 
 

1

Chí

Tâm

thư

 

2

Hoàng Thị Hồng

Diễm

Phó thư

 

3

Văn Minh

Hoàng

Ủy viên

 

4

Nguyễn Hồng

Chi

Ủy viên

 

5

Trương Thị

Minh

Ủy viên

 

6

Hoàng Minh

Quốc

Ủy viên

 

7

Hoàng

Sơn

Ủy viên

 

8

Nguyễn Minh

Hiền

Ủy viên

 

9

Nguyễn Khưu Hải

Mẫn

Ủy viên