Bí thư Chi bộ

Họ và tên: Nguyễn Hữu Phước
Email: nhphuoc.gdtxntrang@khanhhoa.edu.vn    

 

Phó bí thư Chi bộ
Họ và tên: Phạm Lê Hữu Quang
Email: plhquang.ktthntrang@khanhhoa.edu.vn