Số lượt truy cập

250236

   CÁC TRƯỜNG LIÊN KẾT
 
 
 
 

  Tin Trung tâm
Kế hoạch triển khai v/v “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”

Trung tâm GDTX-HN Nha Trang triển khai Công văn số 53/SGDĐT-CTTT ngày 10/01/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hoà về việc triển khai Kế hoạch thực hiện Dự án “đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”,


  Tin Chi Bộ - Đoàn TNCS
Đảng ủy Sở triệu tập học tập NQ TW 8 cho tất cả đảng viên; CB, GV, NV

Trung tâm GDTX-HN Nha Trang gửi đến quý thầy cô, nhân viên Kế hoạch học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện các nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XII của Đảng của Đăng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo Khánh Hòa.


Bản quyền thuộc Trung tâm Giáo dục Thường xuyên và Hướng nghiệp Nha Trang. Phát triển bởi iHomeTech.vn