Thông tin Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2017
Bộ GD & ĐT hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017

Bộ GD&ĐT vừa có công văn gửi các đại học, học viện, trường đại học, các trường cao đẳng tuyển sinh nhóm ngành đào tạo giáo viên, các sở giáo dục và đào tạo về việc hướng dẫn công tác tuyển sinh đại học hệ chính quy và tuyển sinh cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2017


  Tin tức & sự kiện
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2015/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Theo đề nghị của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định thực hiện một s điều của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản  hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,


Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX và HN Nha Trang
Điện thoại: (058)3826374. - (058)3820148
Fax : (058)........
Email : .gdtxnhatrang@khanhhoa.edu.vn