Thông tin Kỳ thi Tốt nghiệp THPT Quốc gia và tuyển sinh ĐH, CĐ 2017
Mẫu và hướng dẫn ghi phiếu đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển vào Đại học, Cao đẳng

Bộ GD&ĐT quy định, thời hạn đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ bắt đầu từ ngày 01/4/2017 đến ngày 20/4/2017. Dưới đây là cách khai 21 mục trong Phiếu đăng ký dự thi THPT quốc gia và xét tuyển ĐH,CĐ 2017, thí sinh cần tham khảo.


  Tin tức & sự kiện
THÔNG TƯ QUY ĐỊNH THỰC HIỆN MỘT SỐ ĐIỀU NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2015/NĐ-CP NGÀY 03 THÁNG 9 NĂM 2015 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG CỦA NGƯỜI, PHƯƠNG TIỆN TRONG KHU VỰC BIÊN GIỚI BIỂN NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Theo đề nghị của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng; Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ban hành Thông tư quy định thực hiện một s điều của Nghị định số 71/2015/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về quản  hoạt động của người, phương tiện trong khu vực biên giới biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam,


Bản quyền thuộc Trung tâm GDTX và HN Nha Trang
Điện thoại: (058)3826374. - (058)3820148
Fax : (058)........
Email : .gdtxnhatrang@khanhhoa.edu.vn